Kontakt

Tschernobylkinder e. V.
Neue Straße 10
01454 Wachau

Telefon: 03528 412411
E-Mail: tschernobylkinder@gmx.de